Per 1 juli krijgen zuinige auto's een belastingvoordeel. Vanaf die datum krijgen zuinige auto's een korting op de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) en moet er voor niet zuinige auto's meer belasting worden betaald. Hoe zuiniger de auto, hoe meer korting.

De aanschafbelasting op een nieuwe personenauto wordt afhankelijk van het energielabel. Voor zuinige auto's wordt een korting gegeven (1000 euro voor A label) en voor niet zuinige auto's moet meer belasting worden betaald (540 euro voor een G label) Voor een zuinige auto met hybride aandrijving is de korting extra hoog (tot 6000 euro). Een hybride auto wordt aangedreven door een combinatie van benzine- dieselmotor en electromotor.

Korting of toeslag op BPM per energielabel (A label is zuinig, G label is onzuinig)
energielabel A B C D E F G
Hybride    - E 6000  - E 3000 E 0  + E 135  + E 270 + E 405 + E 540
Niet hybride - E 1000 - E500  E 0  + E 135  + E 270 + E 405 + E 540

Energielabel
Op elke nieuwe personenauto is een energielabel aangebracht. Op dit label wordt het
brandstofverbruik, de CO2 uitstoot en de zuinigheidscategorie vermeld. De
zuinigheidscategorie geeft aan hoe zuinig of onzuinig de auto is ten opzichte van andere
auto's die ongeveer net zo groot zijn. Auto's met een A-label zijn zuinig voor hun
grootte en auto's met een G-label onzuinig. De CO2 uitstoot van het wegverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen en dat heeft nadelige gevolgen voor het klimaat. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen  wil de overheid de aankoop van zuinige auto's bevorderen. Een zuinige auto verbruikt minder energie en stoot dus minder CO2 uit.

bron:VROM