Het stilzwijgend verlengen van contracten in de telecomsector wordt aangepakt. Zo gaat er een opzegtermijn gelden van maximaal vier weken. Ook komt er een verbod op ongevraagde sms'jes, faxen en spam tussen bedrijven, particulieren blijven ongestraft bestookt worden met spam. De Telecommunicatiewet wordt hiervoor gewijzigd.

Contracten
Het kabinet vindt stilzwijgende verlening van langdurige contracten een onnodige en onredelijke drempel om te kunnen overstappen naar een andere aanbieder van (mobiele) telefoon. Ook beperkt het de keuzevrijheid van de consument. Bovendien worden innovatieve ondernemers en nieuwe toetreders in de markt benadeeld, omdat zij minder mogelijkheden hebben om klanten te werven als het overstappen moeilijk gaat. Dit beperkt de innovatie en de concurrentie in de telecomsector.
Het kabinet stelt daarom voor dat voor contracten van bepaalde of onbepaalde tijd altijd een opzegtermijn van maximaal vier weken geldt. Verder kunnen overeenkomsten van een bepaalde duur maximaal voor een periode van twee jaar worden aangegaan. De consument mag de overeenkomst na verloop van een jaar opzeggen. De consument kan dan wel verplicht worden de kosten te vergoeden, zoals resterende abonnementskosten.
Ongevraagde elektronische communicatie
Er komt een verbod op ongevraagde sms'jes, faxen, spam en andere soorten elektronische communicatie tussen bedrijven waarbij vooraf geen toestemming is gegeven. Het is al bij wet verboden om ongevraagde elektronische berichten voor marketingdoeleinden naar burgers te sturen. Het verbod gaat nu ook gelden voor ongevraagde berichten tussen bedrijven.
Antenneregister
Het antenneregister wordt opgenomen in de Wet op de Telecommunicatie. Dit register geeft burgers actuele en complete informatie over antennes, antennelocaties, toepassing en zendkenmerken. Het register krijgt hierdoor een wettelijke basis. Dat geeft de minister van EZ de mogelijkheid om aanvullende eisen te stellen aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte gegevens.
bron:EZ