De afgelopen weken is verwarring ontstaan over een beleidsbesluit van 26 mei over ontslagvergoedingen. Staatssecretaris Wijn heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten dat in afwachting van de discussie in de Tweede Kamer op 30 juni over het SER-advies inzake WW en het ontslagrecht, de Belastingdienst tot dat moment geen VUT-heffing zal toepassen op stamrechten en ontslagvergoedingen.  

Werkgevers en werknemersorganisaties waren furieus over het besluit van statssecretaris Wijn dat zij in strijd achten ook met het najaarsakkoord en wat in strijd is met et advies van de Ser inzake de WW.. Ook in de Tweede Kamer waren er velen die het besluit en de presentatie er van uiterst ongelukkig vonden.

bron:MinFin