'Beter goed gejat dan slecht bedacht', blijkt maar al te vaak het motto van de Nederlandse beleidsmaker. 'En waarom ook niet', stelde  Arend Geul bij zijn promotie aan de Open Universiteit Nederland op vrijdag 17 februari. 'Slim kopiëren van andermans oplossingen is in de praktijk een heel gebruikelijke methode om snel, goedkoop, en effectief een problematiek te tackelen. Honderden mensen danken hun leven aan de invoering van rotondes in ons wegenstelsel. Die zijn niet hier bedacht, het gaat om verbeterde versies van het Engelse origineel, de 'roundabouts'. Bijzonder is ondertussen wel dat de beleidswetenschap in ons land deze manier van beleid maken niet kent.'
Scala aan methodieken
Voor ontwikkelaars van beleid is het vaak erg lastig om bij ingewikkelde onderwerpen, waarvoor ook nog eens veel draagvlak verkregen moet worden, een adequaat en effectief bestuurlijk plan te leveren. Met name door de toenemende tijdsdruk en de kwaliteitseisen van het bestuur, wordt dit alleen maar moeilijker. Geul inventariseerde de strategieën en werkwijzen die Nederlandse beleidsmakers kunnen gebruiken om beleid gestalte te geven. Behalve intelligent kopiëren zijn dat decentrale competitie, maatwerk, en cosmetisch beleid. Ook kan beleid worden gemaakt in overleg met partners: met individuele burgers, met belangenorganisaties, en met etnische organisaties. Welke aanpak verstandig is, hangt af van de omstandigheden. In zijn proefschrift zet Geul ze eerst systematisch op een rij en bepaalt daarna onder welke omstandigheden een methodiek wel werkt en wanneer niet. Tenslotte biedt een keuzemenu een gedegen handvat voor beleidsmakers om op korte termijn een opdracht effectief en efficiënt aan te kunnen pakken.
'Beleidsconstructie is een vak'
Met deze nieuwe term benadrukt Geul het ambachtelijke van de  beleidsontwikkeling. Hij levert met zijn proefschrift een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het vak zowel onder practici als onder wetenschappers. De handelsuitgave van Geul's dissertatie komt in maart 2006 uit bij Uitgeverij Lemma in Den Haag, de titel van deze uitgave zal luiden: 'Pragmatisme en pragmatiek. Perspectieven op beleidsconstructie.', onder ISBN 90 5931 438 7.
A. (Arend) Geul (1953) is docent en onderwijsmanager Bestuurskunde en Overheidsmanagement bij Avans Hogeschool in 's Hertogenbosch. Hij verdedigde vrijdag 17 februari zijn proefschrift getiteld: 'Beleidsconstructie in Perspectieven'. Promotor is prof. dr. A.F.A. Korsten, hoogleraar aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit Nederland.
bron:Open Universiteit