De Provincie Limburg gaat samen met België en Duitsland in Euregionaalverband de knelpunten aanpakken die burgers en bedrijven dagelijks ervaren bij het wonen en werken over de grens. Het doel hiervan is om grensoverschrijdende barrià¨res zoveel mogelijk te overwinnen.

Dit project, genaamd Clearingsstelle kost in totaal 568.297,- . De helft daarvan wordt uit het Interreg III-A programma van de Euregio Maas-Rijn gefinancierd. De andere helft bestaat uit cofinanciering door de Duitse, Belgische en Nederlandse overheden. Van de Provincie Limburg kan het project rekenen op een bijdrage van 64.460, -.

De Gouverneursconferentie van de Euregio Maas-Rijn heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor een aanpak waarbij de grensoverschrijdende barrià¨res effectief worden aangepakt. Met het project Clearingsstelle wordt dit voornemen concreet. Het doel is om voor zoveel mogelijk problemen die de zogenaamde grensgangers ervaren, concrete oplossingen te vinden. De knelpunten die als het meest vervelend worden ervaren en de knelpunten die succesvol kunnen worden aangepakt worden uitgekozen om in project- en werkgroepen aan te pakken. De Euregio Maas-Rijn zet als vertegenwoordiger van de grensbevolking zn politieke gewicht in om de wensen van deze mensen bij nationale partners op de agenda te zetten en met ze in onderhandeling te treden.
In het kader van dit project zal nauw worden samengewerkt met het Ministerie van Economische Zaken. Economische Zaken legt momenteel de laatste hand aan een voorstel om op vier locaties in het land zogenaamde regelvrije zones in te voeren. Het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis behoort bij deze vier.

bron:Provincie Limburg