Dr. F.J.M. Huysmans (1970) is per 1 september 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar Bibliotheekwetenschap, in het bijzonder met betrekking tot openbare bibliotheken, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Frank Huysmans, sinds 2001 als wetenschappelijk medewerker in dienst van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag, doet onderzoek naar mediagebruik en cultuurdeelname. Zijn interesse gaat daarbij in het bijzonder uit naar de plaats die de diverse culturele uitingsvormen, waaronder media, innemen in de vrijetijdsbesteding van mensen.

De openbare bibliotheek beweegt zich op het snijvlak van de onderwerpen waar Huysmans zich dagelijks mee bezig houdt. De bibliotheek stelt media beschikbaar à©n bewaart deze als onderdeel van het cultureel erfgoed. Volgens Huysmans bieden openbare bibliotheken bovendien ruimte aan activiteiten die erg belangrijk voor de maatschappij zijn: volwasseneneducatie, voorlichting aan allochtonen, discussiebijeenkomsten en dergelijke.

Als hoogleraar Bibliotheekwetenschap gaat Huysmans zich bezighouden met theorievorming en onderzoek rond de veranderingen die de maatschappelijke informatievoorziening doormaakt sinds de opkomst van commerciële en nieuwe media. Hierbij zal de vraag centraal staan hoe openbare bibliotheken hun rol als toegangspoort tot informatie en cultuur vormgeven in relatie tot veranderende behoeften bij hun gebruikers.

Huysmans is redactielid van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap en lid van de editorial board van Communications, The European Journal of Communication Research. Voor 2001 was Huysmans als universitair docent en onderzoeker werkzaam bij de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit).

bron:UVA