Op voordracht van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is op 6 mei jl. mevrouw Mr. Katinka Lahuis, raadsheer in het Gerechtshof Leeuwarden, door de Supreme Council of Magistracy van Cambodja benoemd tot rechter in het Cambodja Tribunaal ("Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia"). Het Cambodja Tribunaal is opgericht op grond van een overeenkomst in 2003 tussen Cambodja en de Verenigde Naties om misdrijven te berechten die gepleegd werden ten tijde van het Khmer Rouge bewind. In het Tribunaal zijn zowel Cambodjaanse als Internationale rechters en aanklagers benoemd.
Mevrouw Lahuis zal gaan werken in de Pre-Trial Chamber van het Tribunaal. Deze kamer wordt belast met de behandeling van verschillen van inzicht tussen de openbare aanklagers en de rechters-commissarissen omtrent onder meer de wenselijkheid van verdere vervolging. Mevrouw Lahuis (1959) is sinds 1990 rechter en maakte deel uit van het bestuur van de rechtbank Groningen. Tegenwoordig werkt zij als raadsheer in de strafsector van het Gerechtshof Leeuwarden.
Als rechter-commissaris werkte zij nauw samen met gerechtelijke autoriteiten uit Turkije, Marokko en voormalige Sovjetrepublieken in gerechtelijke vooronderzoeken naar grensoverschrijdende criminaliteit. Zij is gedurende enkele jaren verbonden geweest aan het opleidingscentrum voor de rechterlijke macht (SSR) en daar heeft zij onder meer uitwisselingsprogramma's georganiseerd voor rechters in diverse Europese landen.Verder is zij als deskundige betrokken geweest bij diverse projecten in Oost-Europa. Deze projecten waren gericht op de naleving en implementatie van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens alsmede op de versterking van de onafhankelijkheid en integriteit van de rechterlijke macht. Op dit moment is ze als deskundige werkzaam in een Twinning project in Turkije waar ze samen met Zweedse deskundigen adviseert over opleidingen voor de rechterlijke macht in verband met de introductie van de hoger beroepsrechtspraak.
Bron: Raad voor de rechtspraak