16.500 patiënten met depressies of persoonlijkheidsstoornissen ontvangen onvoldoende psychotherapie. 2000 van hen zijn suïcidaal. 800 patiënten worden doorverwezen voor een aanmerkelijk duurdere klinische behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.Dit blijkt uit gegevens van het Meldpunt Psychotherapie dat de beroepsverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg begin dit jaar hebben ingesteld. Psychiaters en psychotherapeuten luidden eind vorig jaar al de noodklok over het besluit van het kabinet om voor psychotherapie het aantal sessies te beperken dat vergoed wordt.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bracht begin dit jaar een analyse uit met de waarschuwing dat de beperking van de vergoeding voor psychotherapie in plaats van de beoogde bezuiniging van 79 miljoen euro per jaar, een veelvoud aan extra kosten met zich mee zou brengen aan duurdere vormen van zorg en arbeidsongeschiktheid. De meerkosten zouden kunnen oplopen tot 1,3 miljard euro over een periode van vijf jaar. De gegevens over het eerste half jaar van het Meldpunt Psychotherapie bevestigen de analyse van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De effecten blijken zelfs ernstiger. In haar analyse ging de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie uit van 13.000 patiënten bij wie jaarlijks de behandeling onvoldoende zou worden door voortijdig staken of door overgaan op een andere minder effectieve behandelvorm. Dat blijken er nu 16.500 te zijn en ook lijkt de problematiek van deze patiënten ernstiger dan in de analyse werd aangenomen. Dit aantal patiënten per jaar is berekend op basis van het aantal meldingen bij het Meldpunt Psychotherapie in de eerste helft van 2005.
Van deze 16.500 patiënten moest bij vijfduizend de behandeling voortijdig worden
gestaakt en moesten er achthonderd worden doorverwezen naar een psychiatrisch ziekenhuis voor deeltijdbehandeling of langdurige opname. De laagste inkomensgroepen zijn oververtegenwoordigd in deze groepen. Dit had vermeden kunnen worden als de ambulante psychotherapie had kunnen worden voortgezet. Sommige patiënten kiezen ervoor de psychotherapie zelf te betalen, maar dat is vrijwel alleen weggelegd voor patiënten uit de hogere inkomensgroepen.

Tijdens het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op 6 oktober wordt de zogenaamde
pakketmaatregel psychotherapie geëvalueerd. De beroepsverenigingen (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Nederlands Instituut voor Psychologen) vinden dat voortgezette psychotherapie weer in het
verzekeringspakket moet worden opgenomen. Ze hebben een voorstel uitgewerkt waarmee toch een besparing ten opzichte van de oude regeling kan worden bereikt, zonder de nu gemeten negatieve gevolgen van persoonlijk leed en extra maatschappelijke kosten. Ook brancheorganisatie GGZ Nederland vindt dat langerdurende psychotherapeutische behandeling mogelijk moet zijn.
 
bron:NVVP