Vanaf 21 juni is Het Markiezenhof wekelijks het territorium van een Europese oehoe, een torenvalk, een Bengaalse oehoe, een woestijnhavik, een arend en nog vele andere roofvogels. Deze roofvogels zullen elke dinsdag en donderdag van 13.00- 16.30 uur in actie te zien zijn in de Franse tuin en de binnenplaatsen van Het Markiezenhof te Bergen op Zoom.

Elke dinsdag en donderdag van 21 juni t/m 11 augustus 2005 zijn er in Het Markiezenhof vliegdemonstraties te zien van roofvogels zoals een Europese oehoe, een torenvalk, een arend, een Bengaalse oehoe, een Europese buizerd, een woestijnhavik, en een kalkoengier. De Europese Oehoe heeft een spanwijdte van ongeveer 165 cm en is à©à©n van de grootste uilen ter wereld!

De vliegdemonstraties tonen de vrije vlucht van roofvogels voor het publiek. De valkerij wordt van oudsher beoefend met valken, haviken en buizerds. In deze traditie maakt het publiek kennis, op educatieve wijze, met de verschillende roofvogels in de vrije vlucht. Het verschil en de functie van de getoonde roofvogels voor de valkerij wordt inzichtelijk door de presentatie. De bezoeker ervaart het valkerij ambacht zoals dit al eeuwen van meester op gezel wordt overgedragen. De valkeniers vertellen anekdotes over de valkerij en geven informatie over de verschillende roofvogels die worden gevlogen. Na de roofvogeldemonstratie is er tijd voor de bezoekers om de roofvogels van dichtbij te bekijken, fotograferen, filmen en aan de valkenier vragen te stellen.

Het jagen met afgerichte roofvogels op prooidieren is à©à©n van de oudste jacht-vormen. Bovendien is deze vorm van jagen over de hele wereld verbreid en in vroeger tijd zeer populair vooral in hofkringen. In de zesde eeuw na Christus kwam de valkerij naar West-Europa. Eà©n van de oudste beschrijvingen stamt van Keizer Frederik II, die rond 1250 zijn werk De arte venandi cum
avibus dicteerde. Ook onder de Oranjes werd de valkerij beoefend.

bron:Markiezenhof