De politie in de gemeente Bergen(N-H) is gestart met een project om de opslag van - en handel in illegaal vuurwerk aan te pakken. Doel van het project is om zoveel mogelijk handelaren en gebruikers aan te houden en illegaal vuurwerk in beslag te nemen.

Startpunt voor het optreden van de politie is het verzamelen van informatie over illegaal vuurwerk. Omdat veel mensen geen melding durven te doen als zij daarbij hun naam moeten opgegeven, gaat het project uit van de mogelijkheid die 'Meld Misdrijf Anoniem' bied aan inwoners van de kustgemeente om anonieme meldingen over vuurwerk te doen

Uit de registratie van meldingen blijkt dat er door de bewoners veelvuldig wordt geklaagd dat er zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Voor de gemeente als geheel geldt dat dit voornamelijk plaatsvindt in de decembermaand. Voor Egmond aan Zee geldt echter dat ook buiten deze periode regelmatig klachten bij de politie binnenkomen.

De politie in Bergen is in dit project een samenwerkingsverband aangegaan met het Regionale Milieubureau van de Politie en met het Centrale Bureau 'Meld Misdrijf Anoniem". Samen hopen zij vanuit de inwoners van Bergen zoveel tips binnen te krijgen dat eigenaren van en handelaren in illegaal vuurwerk aangepakt kunnen worden.

bron:Politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular