De meeste Nederlanders hebben het idee dat de huisarts positief staat tegenover vragen naar aanleiding van een mediabericht. Ruim een kwart van de patiënten die vraagt om medicijnen naar aanleiding van mediabericht, krijgt dit van de arts voorgeschreven. De huisarts is minder positief over het feit dat de patiënt komt met nieuws uit de media en vindt dat er veel tijd moet worden gestoken in het nuanceren van de informatie. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een recent onderzoek gehouden door TNS NIPO en communicatie adviesbureau Bennis Porter Novelli onder 507 Nederlanders en 159 huisartsen.

1 op de 10 Nederlanders gaat wel eens naar de huisarts voor iets wat men gehoord, gezien of gelezen heeft in de media. Vooral 55 plussers gaan vaker (17%) naar hun huisarts naar aanleiding van een bericht in de media. 28% van de Nederlanders die naar de huisarts zijn gegaan naar aanleiding van een mediabericht, krijgt dit van de arts voorgeschreven. 86% van de Nederlanders had het idee dat de huisarts positief stond tegenover vragen naar aanleiding van een mediabericht. Van de huisartsen is 30% positief en 42% neutraal ten opzichte van het feit dat patiënt komt met nieuws uit de media. 28% is ronduit negatief.

Berichtgeving over medicijnen geloofwaardig
Ruim zeven op de tien van de Nederlanders vinden informatie in de media over ziektebeelden en medicijnen betrouwbaar. Medisch nieuws wordt door circa 70% van het publiek opgepikt. Onder huisartsen is dit aantal 81%. Huisartsen worden gezien als meest betrouwbare bron van informatie (74%), gevolgd door apothekers (56%). 46% noemt de media (internet, krant , reclame op radio/tv, tijdschriften en televisieprogramma's) een betrouwbare bron om informatie te verkrijgen. Ook wanneer er expliciet gevraagd wordt als informatie van een farmaceut afkomstig is, vindt 54% dit betrouwbaar.

Berichten over 'eigen ziekte' vallen meer op
Mensen pikken sneller berichten op over ziektebeelden waar ze zelf aan lijden. Zo geeft meer dan de helft van de mensen die medicijnen gebruiken voor hart- en vaatziekten aan dat zij de laatste 3 maanden berichten hebben gezien over hart en vaatziekten (52% versus 21% gemiddeld). Ongeveer 1/3 van de huisartsen staat positief tegenover het feit dat een patiënt met iets uit de media komt. Driekwart van de artsen vinden dat farmaceuten zich niet mogen profileren in de media. Zij vinden mediaberichten vaak te commercieel en suggestief. Zij, als poortwachter, moeten vervolgens veel tijd steken in het nuanceren van de informatie.

Artsen lezen anders dan patiënten
Het publiek geeft aan vooral iets opgepikt te hebben over kanker (31%), hart & vaatziekten (21%), diabetes (15%), astma (14%) en huidziekten (10%). Bij de huisartsen is vooral de reclame van de schimmelnagels (59%) blijven hangen en de berichtgeving over pijnstillers (18%), erectiestoornissen (15%) en de bijwerkingen van COXIB / VIOXX (13%), De vragen die huisartsen van patiënten kregen gingen vooral over schimmelnagels, cholesterolmeting, homeopathie, voedingssupplementen en dergelijke.

Gezondheidsvoorlichting, dreiging of oplossing?
Dat patiënten en niet-patiënten communicatie over ziektes anders ervaren komt ook naar voren uit recent wetenschappelijk onderzoek+ naar 'de invloed van de boodschap, gezondheidstoestand en ziektesoort op de effectiviteit van gezondheidsvoorlichting', dat uitgevoerd is door Bennis Porter Novelli. Het blijkt dat patiënten en niet-patiënten door andere soorten boodschappen worden overtuigd om actie te ondernemen. Ook het soort ziekte bepaalt de manier van communiceren:

Voor ernstige ziektes, zoals kanker worden patiënten overtuigd als de oplossing (behandelmethodes) die voor handen is wordt benadrukt. Niet-patiënten zijn juist van plan om actie te ondernemen als de dreiging van de ziekte duidelijk wordt.

Voor relatief minder ernstige of bedreigende ziektes, zoals diabetes, is het effectiever als in de boodschap de dreiging wordt benadrukt. Een dreiging in de boodschap geeft de ernst en de risico's van de ziekte aan.

bron:Bennis porter novelli