GroenLinks heeft met grote verbazing kennis genomen van de voorpagina van de Volkskrant van maandag 3 oktober. Daarin wordt gesuggereerd dat door de "motie-Vendrik" VUT-uitkeringen van veelverdieners in de (semi) publieke sector worden beschermd. Dit bericht is feitelijk onjuist en wordt zowel door het ABP als het ministerie van Financiën tegengesproken. GroenLinks betreurt het dat de Volkskrant ons niet vooraf gehoord heeft, waardoor de krant op basis van onjuiste feiten een suggestief bericht geplaatst heeft.

Wat zijn de feiten?
Er is geen sprake van een motie (zoals de krant abusievelijk meldt), maar een amendement Vendrik (Kamernummer 29670, nr. 30). Dit amendement regelt de zogenaamde 'spaarvut' en is aangenomen door een kamermeerderheid bij gelegenheid van de parlementaire behandeling van de wet Vut/Prepensioen & Levensloop, in het najaar van 2004. In deze wet wordt de opbouw van vervroegd uittreden beperkt. Alleen voor 55-plussers blijft de huidige fiscale regeling voor vervroegd uittreden bestaan. Het amendement Vendrik regelt dat voor deze groep een verplichting ontstaat om de bestaande VUT-regeling om te bouwen naar een spaarvut. Eenvoudig gezegd komt het erop neer, dat wie later stopt met werken ook recht heeft op een hogere VUT-uitkering en vice versa. Daarmee stimuleert het amendement oudere werknemers om langer te werken.
 
Ook uit contact met het ministerie van Financiën blijkt dat dit niets van doen heeft met het in stand houden van bovenmatige VUT-aanspraken van veelverdieners. Ook het ABP heeft ons laten weten dat zij de inhoud van het artikel bestrijden.
 
Het bericht in de Volkskrant is dus een canard. GroenLinks heeft de Volkskrant gevraagd het bericht te rectificeren. Niet alleen heeft de krant haar lezers op het verkeerde been gezet, maar ook GroenLinks en in het bijzonder onze fiscaal woordvoerder Kees Vendrik benadeeld. Terwijl GroenLinks juist voorop loopt in de aanpak van ongeremde zelfverrijking in de samenleving.
 
Kees Vendrik heeft dit voorjaar samen met CDA kamerlid Gerda Verburg de zogenaamde Wet Harrewijn met succes verdedigd in de Tweede Kamer. Deze wet regelt dat werknemers inzicht krijgen in de topsalarissen binnen hun bedrijf of instelling. Deze informatieplicht is een belangrijke schakel in de strijd tegen topinkomens in Nederland. Binnenkort wordt het wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer.

bron:GroenLinks