De rechtbank te Rotterdam heeft vandaag het beroep van Salomon Kalou gegrond verklaard. De rechtbank is van mening dat de minister de weigering op onjuiste argumenten heeft gebaseerd. Dit betekent dat de beslissing van Minister Verdonk van 29 september 2005 is vernietigd, en dat zij een nieuwe beslissing moet nemen over het verzoek tot versnelde naturalisatie.

Hoewel een positieve uitspraak al werd verwacht, zijn Salomon Kalou, Feyenoord en de KNVB toch verheugd over de beslissing van de rechtbank. Zij gaan ervan uit dat er nu op korte termijn groen licht wordt gegeven voor de afgifte van een Nederlands paspoort aan Salomon Kalou. De Minister moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen.

Mocht de Minister het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, dan kan ze in principe nog twee dingen doen. Hoewel de advocaat van Kalou geen enkele juridische grond ziet voor verder verzet, kan de Minister ofwel hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, ofwel het verzoek nogmaals afwijzen, ditmaal op andere gronden.

Gezien de uitspraak van de rechtbank, alsmede de vele adviezen die de Minister in deze zaak heeft ontvangen, zijn de kansen van verder verzet echter zeer gering. Salomon Kalou acht het dan ook niet goed voorstelbaar dat de Minister de uitspraak van de rechtbank niet zal volgen. Mocht de Minister onverhoopt toch à©à©n van de twee genoemde middelen kiezen, dan is Salomon Kalou vastbesloten de nodige stappen te ondernemen om deze zaak op de kortst mogelijke termijn definitief af te ronden.

Bondscoach Marco van Basten toonde zich verheugd over de uitspraak: ,,Ik ben blij voor Salomon dat hij zijn wens om voor het Nederlands elftal te spelen in vervulling kan laten gaan. Ik hoop dat ik hem begin maart, wanneer we de eerstvolgende oefeninterland spelen, al bij de groep kan hebben. Dan kan ook Salomon zich optimaal voorbereiden op het WK."

bron:KNVB