De man die in februari 2005 nabij Dearsum een ongeval met dodelijke afloop heeft veroorzaakt, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden. Hiervan zijn zes maanden voorwaardelijk. Tevens is aan de man, die voor meerdere strafbare feiten terecht stond, een ontzegging van de rijbevoegdheid voor vijf jaren opgelegd.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij ten tijde van het ongeval verkeerde onder invloed van zeer forse hoeveelheden alcohol. Uit het vonnis van 9 maart 2006 blijkt verder dat de rechtbank bewezen acht dat de man korte tijd na dit ongeval wederom (tot twee maal toe) onder invloed van alcohol een voertuig heeft bestuurd, waarbij hij nogmaals bij een ongeval betrokken is geraakt.
Bron: Rechtbank Leeuwarden