Vrijdag heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een persbericht
uitgedaan over illegaliteit in de uitzendbranche. Daarin wordt een vertekend beeld
gegeven van illegaliteit bij gecertificeerde uitzendondernemingen. Een op de tien zou te maken hebben met fraude. Uit onderzoek en navraag bij het ministerie blijkt slechts 1,5 procent van de gecertificeerde ondernemingen een boete te krijgen. De ABU is onthutst over deze beschuldigende berichtgeving aan het adres van gecertificeerde uitzendondernemingen.

Arbeidsinspectie heeft van de 546 ondernemingen, 46 processen verbaal opgelegd wegens constatering van illegale arbeid. Van deze 46 zijn 20 boetes opgelegd aan niet gecertificeerde uitzendbureaus. En slechts 5 aan gecertificeerde ondernemingen (1,5%). Dat strookt niet met à©à©n op de tien zoals in het persbericht van het ministerie staat vermeld. Uit navraag bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijken de volgende cijfers:

Van de 546 onderzochte ondernemingen waren er:
- 321 gecertificeerde uitzendondernemingen
- 172 niet gecertificeerde uitzendondernemingen
- 53 inleners

Vervolgens zijn 46 processen verbaal opgelegd:
- 5 bij gecertificeerde uitzendondernemingen (1,5%)
- 20 bij niet gecertificeerde uitzendondernemingen (12%)
- 21 inleners

Hieruit blijkt dat de gecertificeerde ondernemingen het 10 maal beter doen dan de niet gecertificeerde ondernemingen en dat nauwelijks gecontroleerd wordt bij malafide bureaus.

Door ABU aangesloten ondernemingen worden op jaarbasis meer dan 1,3 miljoen vacatures vervuld en 650.000 mensen aan het werk geholpen. Soms komt het voor dat mensen aan de balie verschijnen met perfect gekopieerde paspoorten of documenten met vervalste sofi-nummers. Je kunt van intercedenten niet verwachten dat zij beter kunnen controleren dan de Arbeidsinspectie of de douane. Daarnaast kunnen uitzendondernemingen bij de overheid nergens terecht voor echtheidscontrole van identiteitsbewijzen.

Er is een groot verschil tussen opzettelijke plaatsing van illegale werknemers en de incidentele fouten die gemaakt kunnen worden bij het inschrijven van uitzendkrachten. Er zijn ruim 6.600 illegale bureaus actief in Nederland. Samen hebben zij een omzet van 1 miljard euro. Deze groep wordt nauwelijks bezocht of gepakt, zo blijkt ook nu weer.

De ABU maakt zich ernstig zorgen dat het beeld opgeroepen wordt dat ABU-leden grote fouten maken, terwijl slechts 1,5% een boete krijgt. Het is tevens niet bekend welk aandeel van beboete gecertificeerde ondernemingen ook ABU-aangesloten is.

bron:ABU