Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken (EZ) heeft het Besluit Borgstelling Scheepsnieuwbouw definitief vastgesteld. Bij nieuwbouw van schepen kan EZ voortaan borg staan voor de financiering. De regeling kan gebruikt worden bij de bouw van onder andere binnenvaartschepen, plezierjachten, zeeschepen, sleepboten, vissersschepen als de contractwaarde tussen de 3 en de 100 miljoen euro ligt. De regeling geldt niet voor militaire schepen.

Scheepswerven hebben onvoldoende toegang tot de kapitaalmarkt. De regeling is bedoeld om een oplossing te bieden voor dit probleem. Per jaar kan voor maximaal een miljard euro aan borgstellingen afgegeven worden. De borgstelling wordt gegeven voor maximaal tachtig procent van het bedrag dat een bank verstrekt voor de bouw van een schip. Het kabinet heeft eerder E 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling. De Europese Commissie heeft inmiddels aangegeven geen bezwaren te hebben. Andere Europese landen hebben vergelijkbare regelingen. De EVD-unit internationale financiering voert de regeling uit. 

De scheepsbouwsector, waarin ruim 10.000 mensen werkzaam zijn, is goed voor een directe productiewaarde van circa E 2 miljard, waarvan 50% geëxporteerd wordt. Daarnaast genereert de scheepsbouw ook indirecte productie van circa E 1,3 miljard en een indirecte werkgelegenheid van bijna 11.000 personen.

bronL:EZ