Op voordracht van de Minister van Justitie en in overeenstemming met de ministers van BZK en VROM zijn bij koninklijk besluit van 7 december 2005 de besluiten, die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gisteren ten aanzien van het cellencomplex op Schiphol heeft genomen, geschorst. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer besloten dinsdag 6 december dat de gebruiksvergunningen van het cellencomplex op Schiphol zouden worden ingetrokken. Bovendien werd ten aanzien van de afdelingen L en M van het complex bestuursdwang aangezegd.

De minister heeft het verzoek tot schorsing ingediend omdat de besluiten van de gemeente tot gevolg zouden hebben dat de detentie van bolletjesslikkers in de vleugels waarvan de vergunningen zijn ingetrokken niet kan worden voortgezet, terwijl dat wel noodzakelijk is. Bovendien is de minister van Justitie van oordeel dat er geen sprake is van een overtreding van de veiligheidsvoorschriften die het besluit tot intrekking van de vergunningen kan dragen. Het ministerie van Justitie zal onderzoeken of de besluiten van burgemeester en wethouders in aanmerking komen voor vernietiging. Dit onderzoek zal een nog onbepaalde periode in beslag nemen.

De schorsing van het besluit duurt tot 24 april 2006 en geeft tijd om opnieuw met de gemeente Haarlemmermeer te overleggen over de toekomst van het cellencomplex. Dit was ook de inzet van de brief die de minister van Justitie dinsdag 6 december aan de gemeente heeft gestuurd.

bron:MinJus