De voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle heeft op 20 september 2005 het verzoek van een agrariër om een besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit te schorsen gedeeltelijk toegewezen. Het gaat om het besluit tot publicatie van landbouwsubsidiegegevens. De gegevens mogen weliswaar worden gepubliceerd maar zonder dat daarbij tot de persoon van de verzoeker herleidbare gegevens (naam, adres etc.) worden vermeld.

De rechter overweegt dat bij afwijzing van het verzoek, de gegevens volledig gepubliceerd zouden worden. Dan kan niet meer gesproken worden van een voorlopige voorziening. De aanhangige bezwarenprocedure zou volstrekt zinloos worden, omdat publicatie dan immers al heeft plaatsgevonden.
De verzoeker heeft een groot belang bij een zinvolle bezwarenprocedure. Er is daarentegen geen sprake van een noodzaak of een zeer spoedeisend belang van de minister om tot de persoon herleidbare gegevens al op 21 september te publiceren. Bovendien overweegt de rechter dat een degelijke studie nodig is naar de verhouding tussen de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet persoonsregistraties. Een dergelijke studie is in een voorlopige voorzieningenprocedure vanwege de tijdsdruk niet mogelijk.

Eerder oordeelden de rechtbanken te Utrecht en Assen dat de subsidiegegevens wel (volledig) gepubliceerd mogen worden
 
bron:Rechtbank Zwolle