De Eerste Kamer is akkoord met de invoering en aanpassingen van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006. 42 senatoren stemden và³à³r; 23 tegen.

Met deze stemming in de Eerste Kamers is de besluitvorming rond het nieuwe Zorgstelsel afgerond.

Vorige week, tijdens het debat over de invoering en aanpassingen van de Zorgverzekeringswet, beloofde minister Hoogervorst dat het kabinet zal proberen een oplossing te vinden als blijkt dat de Zorgverzekeringswet toch onaanvaardbare inkomensgevolgen zou hebben voor bepaalde groepen.

De minister zegde de Kamer ook toe dat hij er alles aan zal doen om het aantal onverzekerden zo klein mogelijk te houden. Ook zal het kabinet maatregelen nemen voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

bron:VWS