Maandag 20 juni as. zal mr. Anthony Kennedy Shriver Best Buddies Nederland lanceren.

Best Buddies is een vriendschapsprogramma: een persoon met een verstandelijke handicap trekt in een à©à©n-op-à©à©n relatie op met iemand die niet gehandicapt is. De wortels van het vriendschapsprogramma liggen in de Verenigde Staten. Anthony Kennedy Shriver realiseerde zich dat personen met een verstandelijke handicap vaak de mogelijkheid missen om sociale relaties met anderen aan te gaan en te onderhouden. Sinds 1989, toen Shriver startte met Best Buddies, hebben meer dan 250.000 vrijwilligers en mensen met een verstandelijke handicap aan het vriendschapsprogramma deelgenomen. Best Buddies is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie.

Stichting Zuidwester, organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap in Zuid West Nederland, maakte kennis met Best Buddies, zag de meerwaarde hiervan - namelijk het aangaan van sociale contacten voor cliënten en daarmee uitbreiding van hun netwerk - en is een Nederlandse vereniging van Best Buddies opgestart. Binnen de als Best Buddies gestarte vriendschapsrelatie wordt gedurende à©à©n jaar tweemaal per maand iets ondernomen wat beide deelnemers leuk vinden.

Inmiddels is in het werkgebied van Stichting Zuidwester een pilot gestart. Studenten van het Albeda college in Oude Tonge zijn een vriendschapsrelatie aangegaan met cliënten van stichting Zuidwester. Naast de Buddies vanuit het onderwijs, kent Best Buddies ook Art Buddies, Job Buddies en e-Buddies. Zij kunnen met cliënten iets ondernemen op het gebied van kunst, arbeid, of het uitwisselen van e-mails.

Op maandag 20 juni zal om 15.00 uur in het Mauritshuis in Willemstad Mr. Anthony Kennedy Shriver met het ingebruik nemen van de website de oprichting van Best Buddies Nederland verrichten. De Best Buddies 'van het eerste uur' zullen daarbij aanwezig zijn. Tegelijkertijd zal kennis gemaakt worden met de eerste Art Buddies. Het Poortergenootschap Willemstad maakt van de gelegenheid gebruik om Mr. Kennedy Shriver te benoemen tot 'Ere Poorter van Willemstad'.

bron:Stichting Zuidwester