De Ondernemingskamer heeft vandaag, 6 juli 2006, uitspraak gedaan in de zaak rond het beleid en de gang van zaken van Taxi Centrale Amsterdam B.V. (TCA). Deze procedure is aangespannen door 229 certificaathouders van TCA. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat sprake is van wanbeleid bij TCA.

In het belang van het herstel van juiste verhoudingen tussen TCA en degenen die bij haar zijn betrokken, heeft de Ondernemingskamer een aantal voorzieningen getroffen, waaronder:
(i) het ontslag met onmiddellijke ingang van H.J. Grijpink als bestuurder van TCA,
(ii) de benoeming - vooralsnog voor de duur van 6 maanden - van W.R. Küh RA tot bestuurder van TCA,
(iii) de overdracht ten titel van beheer aan een nader aan te wijzen persoon van alle aandelen die Stichting Administratiekantoor Taxicentrale Amsterdam houdt in TCA, en
(iv) de vernietiging van besluiten van (het bestuur van) TCA tot het aangaan van een aantal managementovereenkomsten.

Bron: Gerechtshof Amsterdam