Op donderdag 25 augustus vindt voor de gemeente Tilburg tussen 10.00 en 11.00 uur het bestuurlijke startschot plaats om met partners binnen en buiten de stad de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren.

Het is tevens het startschot voor de gemeente 's-Hertogenbosch om met Tilburg een B5-verkenning te starten gericht op schoon vrachtvervoer in de grote Brabantse binnensteden. De bijeenkomst vindt plaats in de koffiekamer van het stadhuis, u bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Loet Visschers, wethouder Milieu, zal tijdens de bijeenkomst een ronde-tafel-gesprek leiden. Zijn tafelgenoten zijn staatssecretaris van Geel van het ministerie van VROM, Elly de Jonge wethouder Milieu van 's-Hertogenbosch, Anton Jungerhans van de Stichting Stadskern Tilburg, Dirk van den Broek Humphreij algemeen directeur van EVO (organisatie van verladers en vervoerders), Ed van de Meerendonk van TLN (transporteurs) en Els Aarts-Engbers wethouder Verkeer van Tilburg. Visschers daagt hen en alle andere deelnemers uit het achterste van hun tong te laten zien.

Schoon vrachtvervoer in de binnenstad van Tilburg Tilburg wil eind van dit jaar een Plan van Aanpak presenteren om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren, door schone vrachtwagens en minder vrachtverkeer. Maar ook speciale routes voor vrachtverkeer, milieuzonering en nieuwe vormen van stadsdistributie kunnen oplossingen bieden. In ieder geval gaat de aanpak verder dan schone lucht. Het Tilburgse stadshart krijgt economisch een opsteker.

In het hoofdwinkelgebied van Tilburg zijn naast veel andere bedrijven ruim 300 winkels gevestigd. Dit betekent dat dagelijks goederen worden aangevoerd om deze bedrijven te bevoorraden. Hoe meer economische activiteit, hoe meer verkeer. Zonder vrachtverkeer is bedrijvigheid in de binnenstad onmogelijk en kan de binnenstad geen winkel-, werk- en uitgaansgebied zijn. Naast de functie van economische ontmoetingsplaats, moet de binnenstad echter ook een prettig woon- en leefklimaat bieden. Zonder mensen die in de stad willen wonen, werken, kopen of verblijven immers geen economische levendigheid. Vanwege luchtkwaliteit en geluidsoverlast is door de raad in december 2004 besloten tot vergaande maatregelen om de milieueffecten van vrachtverkeer terug te dringen. Vrachtverkeer draagt in grote mate bij aan slechte luchtkwaliteit, maar ook aan de geluidshinder in de stad.

Samenwerking B5
Aan schoon vrachtvervoer in de binnenstad wordt nu ook samengewerkt door de Brabantse grote steden en de provincie (B5). Bestaande mogelijkheden als routering, vormen van stadsdistributie en een toename van goederenvervoer over water en spoor vinden de B5 nog steeds interessant, maar vooral in combinatie met het bewandelen van nieuwe wegen als het instellen van milieuzones. In het recente B5-overleg Milieu is afgesproken dat 's-Hertogenbosch en Tilburg het voortouw nemen om een B5-verkenning te starten. Deze B5-actie wordt kracht bij gezet op rijksniveau: de ministeries van VenW en VROM steunen het initiatief en zien het als een leertraject voor andere steden. In die zin gaat dit project verder dan de B5 en vervult Brabant een voortrekkersrol om landelijke ontwikkelingen vlot te trekken.

bron:Gemeente Tilburg

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular