De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 48m, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995, bekend dat zij op 8 december 2004, een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan Hypotheek Cirkel N.V. i.o., gevestigd op het adres Vreehorstweg 11, 7102 EK Winterswijk, met als bevoegde functionaris de heer Pieter Bernardus Ludovicus Kuyper, geboren op 22 maart 1951 te 's-Gravenhage, wegens overtreding van artikel 7 Wet toezicht effectenverkeer 1995, aangezien Hypotheek Cirkel N.V. i.o. cliënten heeft aangebracht bij de uitgevende instelling N.V. Capital Ground and Building Investment, zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken.

Artikel 7 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder in of vanuit Nederland diensten aan te bieden of te verrichten.

bron:AFM