Beter Bed Holding N.V. maakt bekend overeenstemming te hebben bereikt over de 100% overname van de Spaanse beddenketen El Gigante del Colchà³n. El Gigante heeft 20 winkels in de regio Barcelona en zal naar verwachting in 2005 een netto-omzet realiseren van circa à¢?¬ 11 miljoen. Met deze acquisitie voegt Beter Bed een winstgevende keten met een goed management toe aan haar activiteiten en verschaft zich daarmee een goede basis voor verdere groei in een attractieve markt.

Voor het 100% belang in El Gigante del Colchà³n heeft Beter Bed à¢?¬ 5 miljoen in contanten betaald. Daarnaast is een nabetaling van maximaal à¢?¬ 1 miljoen over de komende vier jaren overeengekomen. De totale maximale overnamesom komt overeen met circa vijf maal de verwachte nettowinst van El Gigante over 2005 en wordt uit eigen middelen gefinancierd. De onderneming heeft geen bankschulden en heeft per 1 september 2005 een eigen vermogen van à¢?¬ 1,4 miljoen op een balanstotaal van à¢?¬ 2,9 miljoen. El Gigante del Colchà³n zal vanaf 1 september 2005 in de cijfers van Beter Bed Holding worden geconsolideerd en onmiddellijk bijdragen aan de nettowinst.

bron:Beter Bed