Werkgevers en werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) slaan de handen ineen om de arbeidsmarkt in hun sector te verbeteren. Zij hebben hiertoe gezamenlijk het 'Onderwijsarbeidsmarktfonds Bve' opgericht. Dit fonds beheert de subsidiegelden van het Ministerie van OCW. Voor 2005-2006 heeft het ministerie 1,28 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Met de oprichting van het fonds is er nu sectorbrede aandacht voor verbetering van de arbeidsmarkt in deze onderwijssector. Aandachtspunten van het fonds zijn onder meer het verbeteren van de mobiliteit binnen en tussen de bve-instellingen, het stimuleren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en het bijdragen aan de uitvoering van het Arboplusconvenant.

Het Onderwijsarbeidsmarktfonds Bve is een afzonderlijke stichting die wordt gedragen door de onderwijsvakbonden en de Bve Raad. Andere onderwijssectoren kennen al vergelijkbare fondsen, zoals het mobiliteitsfonds in het hoger beroepsonderwijs en Sofokles voor universitair onderwijs.

bron:BVE Raad