Gemeenten kunnen effectiever optreden tegen illegale hennepteelt, als zij bij het aanpakken van wietplantages niet alleen samenwerken met politie en justitie, maar ook met energiebedrijven, woningbouwverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, de belastingdienst en uitkeringsinstanties. Gemeenten kunnen daarbij gebruik maken van goede ervaringen die er op een aantal plaatsen in het land al zijn. Een dergelijke samenwerking kan ook succesvol zijn bij de aanpak van growshops. Bovendien kunnen gemeenten voor growshops een lokaal vergunningstelsel inrichten. Illegale hennepteelt is een oneerlijke concurent voor de legale hennepteelt.
Dit schrijven de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) in een notitie aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak van hennepteelt.

De gemeenten hebben daarin een spilfunctie. De ministers zullen de gemeenten hierbij stimuleren en ondersteunen. Hiermee willen de ministers de teelt van wiet en de problemen die dit met zich meebrengt (zoals brandgevaar, overlast en verloedering van wijken) zoveel mogelijk terugdringen. In sommige gemeenten is al ervaring opgedaan met een integrale aanpak van wietplantages.
Andere gemeenten kunnen daarvan leren. Binnenkort ligt er een voorbeeldconvenant, waarin allerlei mogelijke afspraken met alle betrokken partijen zijn opgenomen. Verder zal er onderzoek gedaan worden naar de technische mogelijkheden om bij het ontmantelen van een kwekerij de wietplanten ter plaatse te vernietigen. Dit zou de hoge kosten van het ontmantelen kunnen drukken. Ook is het mogelijk om na het toepassen van bestuursdwang de kosten van de ontmanteling op de wietteler te verhalen. Ook voorlichting is een belangrijk instrument. Het publiek moet weten welke risico's er zijn (brandgevaar) en wat de gevolgen zijn van ontdekking: naast strafvervolging mogelijk ook huisuitzetting en verschillende naheffingen en terugvorderingen.
Growshops
Growshops zijn vaak de motor achter illegale wietkwekerij. Toch kunnen growshops niet simpelweg verboden worden, omdat ze legale artikelen verkopen die ook geschikt zijn voor het kweken van andere planten dan wiet. Ook bij de aanpak van growshops kan het samenwerken tussen verschillende partijen succesvol zijn, waarbij zowel bestuurlijk als strafrechtelijk opgetreden kan worden.
Gemeenten kunnen growshops vergunningplichtig maken via de Algemene Plaatselijke Verordening. Dan kan bekeken worden of de aanvrager van een vergunning criminele antecedenten heeft. Zo ja, dan wordt de vergunning geweigerd. Met een vergunningstelsel kan ook wildgroei van het aantal growshops voorkomen worden door een maximum te hanteren. Gemeenten kunnen ook via het bestemmingsplan of de leefmilieuverordening growshops reguleren of tegengaan.
Verder blijken integrale doorlichtingsacties succesvol te zijn. Daarbij lichten de politie, gemeentelijke diensten, inspecties, de belastingdienst een growshop grondig door, waarbij alle mogelijke wettelijke regels worden gecontroleerd met de bedoeling het de growshopeigenaar zo lastig mogelijk te maken. Bij de vondst van wietstekjes of andere drugs kan de growshop gesloten worden en kan strafrechtelijke vervolging volgen, inclusief ontneming van criminele winsten.
bron:BZK