Nederland haalt te weinig rendement uit ICT in termen van productiviteitsgroei en maatschappelijk nut. Nederland is ook nog niet de koploper die het wil zijn in het aanbod en gebruik van publieke en commerciële breedbandtoepassingen.
Nederland heeft daarentegen wel een heel goede uitgangspositie. Nederland is dicht bekabeld, kent een hoge penetratie pc s en breedbandaansluitingen en Nederland heeft excellente kennisinstellingen en een aantal sterk internationaal opererende ICT-bedrijven.

Om meer maatschappelijk nut te halen uit deze goede uitgangspositie heeft het kabinet zeven speerpunten geformuleerd in haar nota Beter presteren met ICT; Vervolg Rijksbrede ICT agenda.
Eenmalige aanlevering van gegevens. Burgers en bedrijven hoeven gegevens nog maar à©à©n keer aan te leveren bij de overheid.
Elektronische identificatie. Burgers en bedrijven kunnen zich elektronisch eenduidig bekend maken bij de overheid.
Sneller op internet. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen tegen vergelijkbare kosten een substantieel snellere aansluiting krijgen op internet en daarover geleverde diensten dan nu het geval is.
Veiligheid en betrouwbaarheid. Veiligheid en betrouwbaarheid van en vertrouwen in ICT-voorzieningen en internet nemen sterk toe.
Standaardisatie. Gegevensuitwisseling van en met de overheid wordt gemakkelijker door standaardisatie
Consumentenbeleid. De ICT-consument beschikt over optimale keuzevrijheid; voldoende kennis; vereenvoudigde klachtenafhandeling, en bescherming tegen inbreuk op rechten.
ICT in het (semi)publieke domein. De mogelijkheden van ICT worden beter gebruikt en ICT wordt ingezet voor het oplossen van grote maatschappelijke knelpunten

Deze speerpunten zijn bedacht vanuit de gedachte dat we Europees doen wat Europees moet en dat we nationaal doen wat nationaal kan. Ook realiseert het kabinet zich goed dat voor een realisatie van haar doelstelling tempo, continuïteit en flexibiliteit geboden zijn. Hierbij dienen de verschillende overheden, instellingen en bedrijven allen hun eigen rol goed in te vullen.

De nota Beter presteren met ICT; vervolg Rijksbrede ICT agenda is het vervolg van de in begin 2004 gepresenteerde nota met de bijna gelijkluidende titel. De huidige nota beschrijft de resultaten tot nu toe en geeft een aanscherping van het gecoà¶rdineerde ICT beleid. De nota bevat een uitgebreide actietabel. De nota beter presteren met ICT; vervolg Rijksbrede ICT agendais vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd door de ministers Brinkhorst van Economische Zaken, Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

bron:EZ