Nel Ruigrok maakte een gedetailleerde studie van de eigenschappen van de verslaggeving die op journalism of attachment wijzen. Maandag 11 juli 13.00 uur Tijdens de oorlog in Bosnië dook een 'nieuwe' journalistieke gewoonte op: journalism of attachment. Deze term, uitgevonden door BBC-correspondent Martin Bell, benoemt een proces waarbij verslaggevers betrokken raken in het conflict waarover ze verslag uitbrengen, met als gevolg dat ze actieve deelnemers worden in het publieke debat over dat conflict. Vandaag promoveert Nel Ruigrok op dit onderwerp.

Bell was als journalist meer geïnteresseerd in het weergeven van de slachtoffers en oorzaken van de oorlog dan in de technische details van de oorlogsvoering zelf. Zijn bedoeling was om iemand zo ver te krijgen er iets aan te doen. Voor het onderzoek richtte Nel Ruigrok zich op de verslaggeving over de oorlog in Bosnië in de Nederlandse dagbladen. Ruigrok concludeert dat waar de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de media in het geding zijn, journalism of attachment kan optreden. Ook laat zij zien dat het een sfeer kan creëren waarin een sociaal of politiek geaccepteerde mening het dominante raamwerk vormt voor de verslaggeving, waardoor balans en objectiviteit in de berichtgeving soms onder druk komen te staan. Het is volgens haar dan ook belangrijk dat journalisten zich bewust zijn van het bestaan en de consequenties van journalism of attachment. Mw. P.C. Ruigrok: Journalism of attachment. Dutch newspapers during the Bosnian war. Promotor is prof. dr. K. Schà¶nbach.

bron:UVA