Het toegangsbeheer op de Luchthaven Schiphol is op belangrijke punten verbeterd. Naast de eerdere sluiting van een aantal doorgangen, is op de overige passages het aantal bewegingen van voertuigen en personen tussen publiek en beschermd gebied, sterk teruggedrongen. Dit zal verder worden geïntensiveerd. Er zijn inmiddels vele motoren en andere voertuigen geweerd van het platform. Verder is de luchthaven begonnen met de inzet van camera's rond vliegtuigen om beter toezicht te kunnen houden en deze te beschermen tegen onbevoegde toegang. Dat schrijft de minister Donner van Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de verbetering van de beveiliging van de luchthaven Schiphol.
Na de diamantroof, die begin 2005 op Schiphol plaatsvond, is een onderzoek uitgevoerd door de Commissie Toegangsbeheer Schiphol onder leiding van de heer Oord. Daarna is een verbeterproject voor de beveiliging op Schiphol gestart, eveneens onder leiding van de heer Oord. Vandaag heeft de Minister van Justitie de Tweede Kamer over de voortgang hiervan geïnformeerd.
Inmiddels zijn alle Schipholpassen van personeel voorzien van een biometrisch kenmerk (irisscan) en wordt op de meest kwetsbare doorgangen waar personeel passeert gecontroleerd. Deze controle zal worden uitgebreid op alle doorgangen. Verder zal de achterliggende software, die is gebruikt voor de ontwikkeling van de irisscan, zodanig worden ontwikkeld dat verdachte passages opgemerkt en gevolgd kunnen worden.
De controle op de betrouwbaarheid van personeel wordt aangescherpt. Een wetsvoorstel om dit te realiseren zal op korte termijn aan de Ministerraad worden voorgelegd. Voorgesteld wordt dat wanneer de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) op de hoogte raakt van relevante justitiële en politiële gegevens, nadat er eerder een 'verklaring van geen bezwaar'is afgegeven, er een nieuw onderzoek naar betrokkene wordt ingesteld. De
AIVD zal hiervoor actief de relevante bestanden raadplegen op nieuwe gegevens. Op dit moment vindt standaard een herhaalonderzoek een keer in de vijf jaar plaats.
bron:MinJus