De beveiliging van ambassades laat te wensen over, ondanks dat verschillende Nederlandse posten bedreigd worden en dat er vertrouwelijke informatie in de gebouwen aanwezig is. Het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op de posten is laag en veel medewerkers met vertrouwensfuncties zijn niet goed gescreend. Dit staat in het rapport Beveiliging van Nederlandse ambassades in het buitenland van de Algemene Rekenkamer.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn aanslagen op ambassades van verschillende landen, onder meer de aanslag op 30 januari 2004 op de Nederlandse ambassade in Bagdad. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen uitgeschreven beveiligingsbeleid waardoor in de praktijk onduidelijkheid bestaat over taken en bevoegdheden.

Van de 141 geënquàªteerde ambassades zegt 40% niet of slechts deels te voldoen aan de beveiligingsnormen zoals normen voor toegangscontrole, sleutelbeheer en informatiebeveiliging. Ook blijkt dat 454 uitgezonden medewerkers op vertrouwensfuncties niet waren gescreend. Datzelfde geldt voor 210 lokale medewerkers. Bijna de helft van de ambassades heeft gà©à©n beveiligingsplan dat voldoet aan de eisen.

De minister heeft inmiddels al maatregelen genomen en stemt in met de meeste aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Alle medewerkers op vertrouwensfuncties worden gescreend en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers zal worden verbeterd door onder meer opleidingen. Hij benadrukt dat beveiligingsmaatregelen genomen worden op basis van dreigings- en risico-analyses en dat beveiliging van ambassades maatwerk is.

De Algemene Rekenkamer wijst in haar nawoord op het belang van inbedding in de organisatie van systematische aandacht voor beveiliging.

Het belang van goede beveiliging
Een adequate beveiliging van de in totaal 145 Nederlandse ambassades is ten eerste van belang voor de ruim 3300 medewerkers ter plaatse. Verder beschikken ambassades over grote voorraden waardepapieren zoals visa, paspoorten en geld en over vertrouwelijke informatie over Nederland en haar bondgenoten, die niet in verkeerde handen mag vallen.

bron:Algemene Rekenkamer