Een groot deel van de Beverwijkse ambtenaren staakt donderdag 9 juni. Ook Beverwijkse ambtenaren nemen donderdag 9 juni aanstaande deel aan de landelijke actiedag in Amsterdam. Het Beverwijkse actiecomità© heeft gekozen voor een veel voorkomende actievorm, namelijk een gehele staking met uitzondering van de uitrukdienst van de brandweer.

Ook bij Burgerzaken en de Sociale Dienst is een minimale bezetting. Trouwerijen, begrafenissen, geboorteaangiften, overlijdensaangiften en spoeduitkeringen gaan gewoon door. Daarnaast stelt het actiecomità© dat er niet wordt gestaakt bij extreem spoedeisende zaken. De landelijke actie wordt georganiseerd door de vakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Mensen hebben recht op het voeren van collectieve actie. Aan de uitoefening van een grondrecht kunnen slechts onder voorwaarden beperkingen worden gesteld. Centraal hierbij staat de beoordeling of door de collectieve actie rechten en vrijheden van anderen worden aangetast dan wel of de openbare orde of de volksgezondheid wordt bedreigd.

bron:Gemeente Beverwijk