Minister Hoogervorst verwacht dat op zijn vroegst in 2010 een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor 55-plussers van start kan gaan. Een definitief besluit over de invoering van een bevolkingsonderzoek is nog niet genomen. Het vroeg ontdekken van darmkanker betekent dat er minder ingrijpend geopereerd hoeft te worden. Uiteindelijk moet regelmatig onderzoek ertoe leiden dat er minder mensen aan darmkanker sterven.
In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft de minister dat hij de uitslag van enkele onderzoeken van academische ziekenhuizen wil afwachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een onderzoek naar de effecten en kosteneffectiviteit van darmkankerscreening. Darmkanker is een belangrijke doodsoorzaak omdat de ziekte vaak te laat wordt ontdekt. Darmkanker in een vroeg stadium kan operatief verwijderd worden met kans op volledig herstel. In 2003 zijn 4.400 mensen gestorven aan darmkanker. Darmkanker is voornamelijk een ziekte van de oude dag: in bijna driekwart van de sterfgevallen gaat het om mensen van 75 jaar of ouder. De totale kosten van een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker worden geschat op 23 tot 30 miljoen euro per jaar.

bron:VWS