'Emancipatie en integratie van allochtone vrouwen moet vooral op lokaal niveau bevorderd worden'. Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn reactie op de Sociale Atlas naar de positie van vrouwen uit etnische minderheden van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uit het rapport blijkt ondermeer dat veel allochtone vrouwen een dubbele achterstand hebben, zowel vergeleken met autochtone vrouwen als met de mannen uit hun eigen groep.

Volgens De Geus, die samen met minister Verdonk van Integratie het rapport in ontvangst nam, zijn vooral de buurt, school, moskee en consultatiebureau dé plekken waar allochtone vrouwen het beste bereikt worden met bijvoorbeeld taalcursussen en projecten voor maatschappelijke participatie.
De bewindsman noemde het verheugend dat de tweede generatie allochtone meisjes het qua opleiding en werk steeds beter doen. 'Dat neemt niet weg dat gerichte maatregelen en projecten noodzakelijk blijven, vooral voor moeilijk bereikbare allochtone vrouwen', aldus de minister.
Op de bijeenkomst gaven de beide bewindslieden het startsein voor de Vrouwenweek van 6 t/m 10 maart, die in het teken staat van de emancipatie en integratie van met name kwetsbare en kansarme allochtone vrouwen.
bron:SZW