Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte (OCW) vinden plagiaat onder studenten 'uit den boze'. De wet biedt 'vooralsnog' voldoende mogelijkheden voor een doeltreffend sanctiebeleid, aldus de bewindslieden.

Staatssecretaris Rutte reageert daarmee, mede namens minister Van der Hoeven, op Kamervragen over de uitkomsten van het onderzoek 'Citaat of plagiaat'. Hieruit blijkt dat veel studenten (ongestraft) teksten overnemen van anderen of van internet en sommige dat als hun eigen werk presenteren.

Rutte vindt de uitkomsten 'zeer verontrustend'. De instellingen zijn volgens hem als eerste verantwoordelijk voor de bestrijding van plagiaat. Hoewel de omvang van het probleem pas recent duidelijk is, hebben zij al verschillende stappen ondernomen. Daarom vindt Rutte het op dit moment 'niet opportuun' om de Onderwijsinspectie in te schakelen.

Plagiaat
Wel zijn doeltreffende maatregelen tegen plagiaat noodzakelijk, aldus Rutte. Een zogeheten plagiaatscanner is daarbij belangrijk. Daarmee is vast te stellen of een tekst delen van teksten bevat die al ergens anders zijn gepubliceerd. Er is nog geen volledig overzicht van de methoden die onderwijsinstellingen toepassen.

Sancties
De huidige wettelijke bepaling vindt Rutte 'vooralsnog voldoende toereikend' voor een sanctiebeleid. Binnen dit sanctiebeleid zijn studenten die fraude plegen uit te sluiten van onderwijs, tentamens en examens. De staatssecretaris zal met de instellingen bespreken of er in de nieuwe Wet op het Hoger onderwijs extra maatregelen moeten komen.

Voorlichting
Rutte vindt de analyse 'bevreemdend' dat plagiaat onder studenten zoveel voorkomt, omdat ze niet weten dat plagiaat plegen niet mag. 'Plagiaat is niets anders dan het voorwenden dat werk van een ander, eigen werk zou zijn. Het is dus bedrog, en als zodanig ontoelaatbaar.' Toch moeten het voortgezet en het hoger onderwijs studenten 'ondubbelzinnig' uitleggen wat wel en niet mag als zij teksten van anderen gebruiken. Daaronder valt ook verantwoord gebruik van internet.

bron:OCW