De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de bewoners van 'De Raad' (het voormalige kantoor van De Raad van Arbeid) aan de Helderseweg 1 in Alkmaar, binnen vier maanden het pand moeten ontruimen en verlaten. BAM Vastgoed B.V. spande als eigenaar van het pand een kort geding aan tegen de bewoners van 'De Raad' en vorderde ontruiming van het pand binnen 24 uur.

'De Raad' is ruim 22 jaar geleden gekraakt en biedt woonruimte aan jongeren. Het pand vormt een belangrijk spilpunt op het gebied van alternatieve kunst en cultuur. BAM Vastgoed B.V. wil aan de Helderseweg 1 een omvangrijk bouwproject realiseren, bestaande uit woningen, bedrijfs- en kantoorruimte en parkeerplaatsen. In het kader van de herontwikkeling dient een deel van het pand te worden gesloopt. Een deel van de karakteristieke voorgevel zal in de te realiseren nieuwbouw worden geïntegreerd.

BAM Vastgoed B.V. heeft de rechter er van kunnen overtuigen dat zij tot realisatie van de nieuwbouwplannen zal overgaan en heeft de vrees voor leegstand in de toekomst afdoende weggenomen. Volgens BAM Vastgoed B.V. heeft zich een aantal (potentiële) kopers gemeld met wie is afgesproken dat zij zich kunnen terugtrekken als niet uiterlijk op 1 december de obstakels om met de bouw te kunnen beginnen, zijn weggenomen. Bovendien heeft de gemeente inmiddels de benodigde sloop- en bouwvergunning verleend en heeft de gemeente het door BAM Vastgoed B.V. ingediende saneringsplan goedgekeurd. Overigens bevindt de bouwvergunning zich nog in de beroepsfase waardoor deze nog niet onherroepelijk is.

De voorzieningenrechter heeft rekening gehouden met het feit dat de bewoners tijd nodig hebben om zich elders te huisvesten en de sociaal-culturele activiteiten elders onder te brengen. De bewoners zijn bang dat het pand na ontruiming lange tijd onnodig leeg zal staan. De voorzieningenrechter heeft daarom bepaald dat BAM Vastgoed B.V. vanaf heden de bewoners gedocumenteerd op de hoogte moet houden van de voortgang van het nieuwbouwproject zodat de bewoners kunnen controleren of de planning van BAM Vastgoed B.V. haalbaar is.

bron:Rechtbank Alkmaar