De politie Noord-Holland Noord roept burgers op altijd aangifte te doen van ver-nielingen en zaken te melden bij de politie. In Langedijk zijn afgelopen weekend vernielingen gepleegd aan auto’s. Een onderzoek is reeds gestart en met omwo-nenden is de afspraak gemaakt extra oplettend te zijn en de politie direct te in-formeren bij verdachte situaties. Daarnaast zoekt de politie contact met getuigen die in de nacht van zaterdag op zondag iets verdachts hebben gezien in Lange-dijk. Ook in Heerhugowaard zijn vernielingen gepleegd afgelopen weekend. De verdachten zijn reeds aangehouden, maar naar slachtoffers is de politie nog op zoek.

‘Het is zeer belangrijk dat men zaken bij ons meldt’, zegt Krishna Taneja, afdelingshoofd bij de politie Noord-Holland Noord. ‘Op die manier weten wij wat er speelt en kunnen we onze mensen nog effectiever inzetten. Daarnaast is het van groot belang zaken integraal aan te pakken, samen met de partners. We moeten met de betrokkenen om de tafel gaan zitten om de problemen van vernielingen in Langedijk structureel aan te pakken.’
Na de vernielingen van afgelopen weekend zal de politie in Langedijk de komende tijd extra aandacht besteden aan surveillances in het door vandalen bezochte gebied. ‘Juist om die reden is het zeer belangrijk dat burgers aangifte doen van vernielingen. De afgelopen tijd hebben juist de burgers in Langedijk al vaak aangetoond dat dit tot een goed resultaat kan leiden’, zegt Taneja. ‘Maar politie-inzet alleen is niet genoeg. Ook bij de partners en bij de burgers zelf ligt een verantwoordelijkheid voor de veiligheid.’
Afgelopen jaar zijn er verschillende projecten vanuit de politie gestart om de vernielingen in Langedijk aan te pakken. Een daarvan was het door de gemeente gefinancierde project Pak ‘M. Pak ‘M is misdaadbestrijding voor iedereen. Doel is burgers activeren zelf meer verantwoordelijkheid te laten nemen in de eigen veiligheid. Bijvoorbeeld door meer aangifte te doen en zaken te melden bij de politie. Bewoners die tips geven die leiden tot bijvoorbeeld een aanhouding of bewoners die zich op een andere manier inzetten voor het bestrijden van de criminaliteit worden hiervoor beloond.
Veel bruikbare meldingen
Het project was erg succesvol. Er kwamen bij de politie veel bruikbare meldingen binnen en er zijn ook verdachten aangehouden naar aanleiding van informatie van bewoners. ‘Maar we zouden nog meer willen horen’, zegt Taneja. ‘Wij rijden liever een keer voor niets dan dat we niks van de bewoners horen.’

Heerhugowaard
In Heerhugowaard zijn in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 februari in de wijk Oostertocht vandalen actief geweest. In die nacht werd een groot aantal vernielingen gepleegd bestaande uit het aanbrengen van graffiti op woningen, auto’s en verkeersborden. De politie heeft in dit onderzoek inmiddels vier jongens van 13, 15 en 16 jaar en afkomstig uit Heerhugowaard en Velserbroek aangehouden. De jongens bekennen de vernielingen en een inbraak. De politie weet dat er meerdere vernielingen zijn gepleegd zijn, maar er zijn tot nu toe drie slachtoffers die aangifte hebben gedaan. De politie roept andere slachtoffers op om alsnog aangifte te doen. Dit kan via het internet (www.politie.nl) , via de telefoon of op het politiebureau in Heerhugowaard.
 
bron:Politie Noord-Holland-Noord