Inwoners van de Enschedese woonwijk Roombeek kunnen straks 24 uur per dag aanspraak maken op zorg, via woon-, welzijns- en zorgarrangementen. Met behulp van technologische voorzieningen in huis hebben alle bewoners toegang tot à©à©n loket, waar ze kunnen aangeven dat ze zorg nodig hebben. Voor dit unieke project hebben de Woningcorporaties Domijn en De Woonplaats, zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Enschede vandaag een overeenkomst gesloten.

In een woonservicegebied zijn de voorzieningen en diensten voor wonen, welzijn en zorg dusdanig optimaal, dat mensen, in het bijzonder de kwetsbare, zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en leven. 'De bewoners van Roombeek zijn mà©à©r dan gemiddeld betrokken bij hun woon- en leefomgeving. In combinatie met de modernste infrastructuur willen we met Roombeek laten zien hoe wonen, zorg en welzijn er in de toekomst uit kan zien,' aldus burgemeester Den Oudsten.

Bestuursvoorzitter van Menzis Roger van Boxtel: 'In de wijk Roombeek staat de mens in zijn eigen leefomgeving centraal. Iedereen voelt zich immers beter als de zorg bij hem thuis duurzaam en verantwoord langer kan plaatsvinden. Dit project gaat dat aantonen door uitstekende afstemming tussen zorgverleners en vrijwilligers, aangepaste woningen die rekening houden met de levensfase van de bewoners à©n het gebruik van moderne technologie.'

Explosief stijgende zorgvraag
Aanleiding voor het proefproject is onder meer de grote toekomstige toename van het aantal ouderen en hulpbehoevenden als gevolg van de (dubbele) vergrijzing. De modernisering van de AWBZ en de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Basisverzekering noodzaken tevens tot een herinrichting van het zorg- en welzijnsstelsel. Woningcorporaties De Woonplaats en Domijn, Zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Enschede gaan nu gezamenlijk experimenteren met innovatieve vormen van zorg- en dienstverlening en met nieuwe organisatievormen.

Eà©n zorgloket
In het proefproject zal onder meer worden geëxperimenteerd met een vraaggestuurd aanbod van woon-, welzijns- en zorgarrangementen. Doel is dat bewoners van Roombeek straks via à©à©n loket, en met hulp van technologische voorzieningen, 24 uur per dag kunnen aangeven dat ze een vorm van hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld tijdens het douchen 's ochtends, maar ook als ze boodschappen nodig hebben of een dokterconsult. Zorg en andere hulp wordt vervolgens niet alleen geboden door professionals, maar ook door buurtbewoners, vrijwilligers en mantelzorgers. Professionele zorgaanbieders, woningcorporaties en dienstverleners zullen op verzoek en onder regie van de gemeente hulp op maat op maat gaan verlenen.

Behoeftenonderzoek onder bewoners van Roombeek
Het proefproject in Roombeek gaat nog voor de zomervakantie van start met een onderzoek onder de huidige bewoners van Roombeek. De bewoners kunnen hierbij hun wensen en behoeften aangeven op het gebied van wonen, welzijn, zorg en overige diensten. Met de resultaten in de hand wordt een inkoopplan ontwikkeld en instrumenten om continue de mening van bewoners te peilen en de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers te ondersteunen.

De intentieovereenkomst is getekend door de heren R.H.L.M. van Boxtel (bestuursvoorzitter Menzis), P. den Oudsten (burgemeester Enschede), de heer A. Toering (Domijn) en de heer R. Hoff (De Woonplaats).

bron:Menzis