Scholieren van negen Assense basisscholen lazen en bediscussieerden in oktober de
boekenserie Floris en Hanin. Initiatiefnemer Bibliotheek Assen wilde er hun
verdraagzaamheid à©n taalontwikkeling mee bevorderen en sleepte er de Bibliotheek
Innovatieprijs 2005 mee in de wacht. De prijs is op donderdag 8 december uitgereikt op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Utrecht.

De boeken Vriendschap verboden en Verbroken vriendschap gaan over de vriendschap tussen het Irakese meisje Hanin en de Nederlandse Floris, die gedwarsboomd wordt door culturele verschillen. De Drentse schrijvers Chris Vegter en Heleen Vissinga schreven in twee boeken hun verhaal, ieder vanuit het perspectief van à©à©n van beide hoofdfiguren. In Assen lazen 235 kinderen uit de groepen 8 van negen verschillende scholen over Floris en Hanin, maakten ze opdrachten en debatteerden ze over de boeken. Dat mondde uit in een grote gezamenlijke slotavond waar de 18 beste debaters met elkaar in discussie gingen.

Traditie en vernieuwing
De Bibliotheek Innovatieprijs 2005 heeft als thema Cultuur. Volgens de jury slaat het
Assense project binnen dit thema een brug tussen traditie en vernieuwing, door te kiezen voor streekauteurs in combinatie met een belangrijk actueel thema. De organisatie zelf rept van een zeer geslaagde activiteit, die maar weer eens duidelijk maakt hoe jeugdboeken belangrijke thema's bespreekbaar kunnen maken. Met de 20.000 euro waaruit de prijs bestaat, kan ze het project een vervolg geven. De openbare bibliotheek Assen werkte bij het project samen met ICO, Kunst en Cultuur Drenthe en de beide schrijvers en kreeg subsidie van de gemeente Assen en het VSB Fonds.

Dertig gegadigden
Dertig bibliotheken deden dit jaar een gooi naar de Bibliotheek Innovatieprijs. De andere vier genomineerden waren de openbare bibliotheek van Amsterdam (OBA) die dit jaar een intensieve samenwerking startte met het Amsterdams Uitburo, de PBC Drenthe met een Leestipmachine voor 12 tot 16 jarigen, de openbare bibliotheek Eindhoven met haar 24-uurs bibliotheek en de Stichting Kinderboekenpas, waarin Bibliotheek Rotterdam samenwerkt met uitgeverij Lemniscaat en kinderboekhandel De kleine kapitein.

Prijs
De Bibliotheek Innovatie Prijs (BIP) is een jaarlijks toe te kennen prijs van 20.000 euro voor een vernieuwend project van een openbare bibliotheek of een aan het openbare bibliotheekwerk gerelateerde instelling. De prijs wordt uitgereikt sinds 2002 en bij de toekenning wordt afwisselend het accent gelegd op cultuur, informatie en educatie, de belangrijkste aandachtgebieden van de bibliotheek. Els Barents, Bob Hofman (voorzitter), Aad Meinderts, Suzanne Oxenaar en Marieke Sanders hadden zitting in de jury.

bron:Verenging Openbare Bibliotheken