De brouwerijsector draagt ruim 2,7 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Dit hebben onderzoekers van Ernst & Young becijferd. Ruim een kwart komt direct vanuit de brouwerijen zelf, de rest genereren ketenpartners zoals leveranciers en de horeca. De Nederlandse brouwerijen bieden 7.500 mensen werk, indirect zijn nog eens 72.000 mensen voor hun werk afhankelijk van de sector. In totaal verdient de Nederlandse staat 1,3 miljard euro aan belastingen door de productie en verkoop van bier heeft Ernst &
Young berekend.

De cijfers zijn afkomstig uit het onderzoek The contribution made by beer to the European Economy dat verricht is in opdracht van de Brewers of Europe. Uit het rapport komt naar voren dat Nederland en Duitsland de grootste bierexporteurs van Europa zijn. Van de totale Nederlandse bierproductie van 23,8 miljoen hl (in 2004) is meer dan de helft bestemd voor export. Hiermee is Nederland na Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje qua productie het vierde bierland van Europa. Europees gezien vinden 2,6 miljoen mensen werkgelegenheid dankzij de biersector. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: dat is net zoveel als de totale werkgelegenheid in Denemarken. De totale toegevoegde waarde van bier in Europa bedraagt 57,5 miljard euro. De belastingbijdrage van 39 miljard euro is meer dan de totale overheidsuitgaven van Polen.Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het Centraal Brouwerij Kantoor blijkt dat de bierproductie in Nederland in 2005 verder is gestegen tot 24,6 miljoen hectoliter. Hiervan was 13,7 miljoen hectoliter bestemd voor export. De binnenlandse markt daalde licht.
bron:Centraal brouwerij kantoor