Een aantal gemeenten heeft voor 2006 hogere tarieven voor de onroerendezaakbelastingen  (OZB) vastgesteld dan wettelijk is toegestaan. Minister Remkes van BZK en minister Zalm van Financiën hebben de betrokken gemeenten er in een brief op gewezen dat deze tarieven niet rechtsgeldig zijn.

Alleen als vorig jaar ontheffing is verkregen van de provincie mag worden afgeweken van de gestelde maxima voor deze tarieven. Deze zijn vastgelegd in de wet afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen, die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De desbetreffende gemeenten zullen de tarieven opnieuw moeten vaststellen. De maximering houdt in dat bepaalde tarieven met niet meer dan 2% mogen stijgen ten opzichte van 2005 en aan een maximale hoogte zijn gebonden.
bron:BZK