Als gevolg van verslechterde marktomstandigheden en strategische keuzes gaat GTI een reorganisatie doorvoeren. Tussen 2005 en 2008 zullen hierdoor circa 1.000 arbeidsplaatsen vervallen. Een deel van de arbeidsplaatsen verdwijnt door natuurlijk verloop. Voor ongeveer 700 medewerkers zal sprake zijn van gedwongen ontslag. De komende maanden zal GTI werken aan de verdere concretisering en specificering van de maatregelen.

De resultaten van GTI staan al enkele jaren onder druk. Om een structurele rendementsverbetering te realiseren heeft GTI haar strategie aangepast en ingrijpende keuzes gemaakt om weer een winstgevend bedrijf te worden. GTI kiest voor een beperkt aantal specifieke marktsegmenten, voor vergroting van de commerciële slagkracht van de organisatie, versterking van het innovatievermogen en verbetering van de interne synergie.

Met het oog hierop voert GTI aanpassingen door in de organisatie en de manier van werken. In de nieuwe structuur is GTI een netwerk van bedrijven die zich richten op specifieke markten, op een specifiek technisch specialisme of zich richten op een optimale dienstverlening aan klanten in hun eigen omgeving/regio. Daarnaast bundelt GTI kennis in een aantal competence centers.

De nieuw te vormen bedrijven hebben de afgelopen maanden plannen ontwikkeld. Door dit proces is een goed beeld ontstaan van noodzakelijke personeelsreducties. De gevolgen van de reorganisatie zullen zich met name concentreren op een aantal regiobedrijven in de Randstad.

GTI gaat de maatregelen om haar personele omvang te verkleinen zoveel mogelijk nog dit jaar doorvoeren. De Centrale Ondernemingsraad en de vakorganisaties zijn inmiddels geïnformeerd over de hoofdlijnen van de plannen. Begin september starten de onderhandelingen met de vakorganisaties over een Sociaal Plan.

GTI richt zich op technische dienstverlening in de utiliteit, industrie en infrastructuur in de Benelux. GTI ontwikkelt integrale oplossingen in alle voorkomende technische disciplines. Bij GTI werken momenteel 8.800 medewerkers. In dit cijfer is de personeelsreductie verwerkt van de eerder dit jaar aangekondigde reorganisatie bij GTI Utiliteit Zuid.

GTI maakt deel uit van FABRICOM, de Europese leider op het gebied van elektrische, mechanische en HVAC-installaties en het daaraan verbonden onderhoud. De ondernemingen van de Groep (AXIMA in Europa, ENDEL en INEO in Frankrijk, FABRICOM GTI in België en GTI in Nederland) voorzien in optimale oplossingen voor klanten in Industrie, Utiliteit, Infra en dienstensector. Bij FABRICOM werken 46.000 mensen. FABRICOM realiseerde een omzet van 5,7 miljard euro in 2004, voornamelijk in de Benelux en Frankrijk, maar ook in tal van andere Europese landen. FABRICOM is een volle dochteronderneming van SUEZ.

bron:GTI