Recent publiceerde het Centraal Planbureau een kosten/baten-analyse van windenergie op de Noordzee. De conclusie: in bijna alle gevallen is offshore windenergie economisch niet aantrekkelijk. Ecofys voerde enkele extrapolaties van de studie uit met realistische aannames voor onder andere de olieprijs en komt ondubbelzinnig uit op een positieve waarde van windenergie.

Ecofys hanteert in de analyse gunstiger waarden voor drie belangrijke invoerparameters,: de olieprijs, de waarde van de vermeden CO2-uitstoot en de technologische leercurves voor windenergie. Ecofys ontleent de geldigheid van deze waarden aan recente studies van onder andere het IMF en het Noorse Bureau voor de Statistiek (olieprijzen) en de Universiteit Utrecht (leereffecten).

De parameterwaarden hebben een groot effect op de berekende kosten en baten. Ecofys komt uit op een positief saldo van tussen de 180 miljoen Euro en 5.3 miljard Euro bij een aanname van een opgesteld vermogen van 6000 megawatt windenergie op zee in 2020.

Prof. dr. Kornelis Blok, directeur van Ecofys en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht: 'Natuurlijk kent deze eenvoudige vorm van extrapolatie van de CPB-studie enige onzekerheden. Maar de conclusie is eenduidig: de economische waarde van windenergie is zeer positief. Dat staat in schril contrast met de uitkomsten van het CPB. Ik daag het CPB uit om de eigen uitkomsten te analyseren met deze aannames'.

bron:Ecofys