Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 zullen naar verwachting 11,8 miljoen personen een oproepkaart krijgen. Dit aantal betreft alle kiesgerechtigde personen. Het aantal stemmen dat daadwerkelijk zal worden uitgebracht, hangt af van de opkomst. Bij de raadsverkiezingen in 2002 bedroeg de opkomst 58 procent.

Niet in alle gemeenten wordt gestemd op 7 maart
Op 7 maart wordt in 419 van de 458 gemeenten in Nederland een nieuwe gemeenteraad gekozen. In 15 gemeenten is al eerder gestemd, in verband met gemeentelijke herindelingen op 1 januari 2005 en 2006. In 24 gemeenten wordt de gang naar de stembus pas dit najaar gemaakt, omdat die gemeenten betrokken zijn bij een herindeling per 1 januari 2007.
Kiesrecht niet voor alle inwoners
Voor de komende raadsverkiezingen zijn in principe alle Nederlanders en niet-Nederlanders die EU-onderdaan zijn, kiesgerechtigd als zij minimaal 18 jaar oud zijn en zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie. Voor niet-Nederlanders die niet de nationaliteit hebben van een van de EU-landen, geldt als extra eis dat zij over een geldige verblijfstitel moeten beschikken en minimaal 5 jaar legaal in Nederland moeten verblijven.
Kiesgerechtigden worden ouder
Evenals de totale bevolking van Nederland verandert de samenstelling van het kiezerscorps naar leeftijd. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 zijn de kiesgerechtigden gemiddeld ouder geworden. Het aandeel van de categorie 45-64 jarigen, waarin de babyboomers zich bevinden, is met bijna 2 procent gegroeid.
bron:CBS