In 2004 telde de werkloze beroepsbevolking 480 duizend mensen. Daarnaast waren er een half miljoen mensen die wel werk wilden, maar die niet op korte termijn aan de slag konden of die niet actief naar werk zochten. De economische tegenwind heeft niet geleid tot ontmoediging onder de werkzoekenden. 

Werkloosheid opgelopen
Economisch ging het de laatste jaren wat slechter. Dit uitte zich onder meer in een oplopende werkloosheid. Sinds 2001 is de werkloze beroepsbevolking met 230 duizend toegenomen tot 480 duizend in 2004. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2001.

Minder dan de helft werkwillenden is werkloos
Iemand is werkloos als hij of zij op korte termijn aan een baan kan beginnen en actief op zoek is naar werk. Er is echter een grote groep mensen die wel aan het werk wil, maar niet aan deze voorwaarden voldoet. Zo waren er 300 duizend mensen die op korte termijn konden beginnen, maar niet actief werk zochten. Daarnaast waren er 200 duizend mensen die aangeven wel te willen werken, maar niet op korte termijn te kunnen beginnen. Al met al waren er in 2004 dus bijna 1 miljoen mensen die onvrijwillig zonder werk zaten.

Meer mensen actief op zoek
De economische tegenwind heeft niet geleid tot ontmoediging bij het zoeken naar werk. Het aantal werkwillenden is sinds 2001 met meer dan 300 duizend toegenomen. De werkloze beroepsbevolking was veruit de snelst groeiende groep. Van alle werkwillenden is dit de groep die grootste binding met de arbeidsmarkt heeft. Het aantal werkwillenden dat niet op korte termijn kan beginnen bleef in omvang gelijk, terwijl het aantal dat niet actief zocht iets toenam.

Minder vrouwen blijven thuis om te zorgen
Naast de 1 miljoen werkwillenden zijn er bijna 3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar die geen werk willen. Redenen zijn onder meer het volgen van een opleiding, zorg voor het huishouden, arbeidsongeschiktheid, of vervroegde pensionering. De omvang van groep die geen werk wil neemt af. Dit komt vooral doordat minder vrouwen thuisblijven om voor hun gezin te zorgen. In 2004 waren dat er 250 duizend minder dan in 2001.

bron:CBS