De bestuursrechter heeft bepaald dat bijstand moet worden verstrekt aan minderjarige kinderen, van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben en geen recht op bijstand. Volgens de rechter vloeit dit voort uit het Verdrag inzake de rechten van het kind. Dit verdrag zet de bepalingen van de Wet werk en bijstand in zoverre opzij.

Volgens de rechter is in dit geval sprake van een acute noodsituatie. Het gezin beschikt niet langer over financiële middelen, terwijl terugkeer naar het land van herkomst op korte termijn niet mogelijk is. Omdat er in dit geval zeer dringende redenen bestaan voor het verstrekken van bijstand, moet -mede gelet op het Verdrag inzake de rechten van het kind- voorbij gegaan worden aan de bepalingen uit de Wet werk en bijstand die hieraan in de weg staan.

bron:Rechtbank Leeuwarden