Wederom is gebleken dat het bindend studie advies (BSA) niet werkt. De Universiteit Leiden kwam vorig jaar al tot deze conclusie. Nu blijkt ook aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) dat studenten geen betere prestaties leveren door het invoeren van een BSA. Dit concludeert de begeleidingscommissie, die sinds 2001 de effecten van het BSA op de Economiefaculteit van de UvA onderzoekt.

Het BSA blijkt nauwelijks concrete resultaten te hebben opgeleverd, aldus de begeleidingscommissie. De Economiefaculteit spreekt echter van een geslaagde pilot. "Onbegrijpelijk" aldus LSVb-vice-voorzitter Gijs van Dijk, "het BSA dendert maar door op zoek naar nieuwe argumenten. Het lijkt de Betuwelijn wel. Feiten worden gewoon weggeredeneerd."

Uit de evaluatie blijkt dat de grens van 30 studiepunten een eigen leven is gaan leiden. Studenten worden aangespoord om slechts aan die grens te voldoen. De inhoud van het onderwijs wordt zo ondergeschikt gemaakt aan het aantal punten dat je moet halen. "Het BSA is een heilloze weg. Investeren in studiebegeleiding en kwaliteit van onderwijs is minder hip, maar veel effectiever", aldus Gijs van Dijk.

Het College van Bestuur van de UvA moet zich nog een oordeel vormen over de pilot. De Rechtenfaculteit van de UvA is vorig jaar al over gegaan tot het instellen van een BSA met als doel rendementsverbetering.  "Instellingen moeten aandacht hebben voor studenten in plaats van zinloze regels voor ze te maken", aldus Gijs van Dijk.

bron:LSVB