Dinsdagmiddag 3 januari gaf gedeputeerde Mulder van Friesland het officiële startschot voor de 'biobrandstofreis' van Johan Roos (23) en Sander Ansems (22) uit Den Haag. De jongens rijden met een auto op biobrandstoffen, zoals koolzaadolie, in circa vier maanden naar Peking. Energy Valley en Provincie Fryslân ondersteunen de tocht financieel, maar vragen wel een tegenprestatie. Van de gedeputeerde hebben Sander en Johan een brief meegekregen voor de regering van de Chinese provincie Sichuan ter gelegenheid van de vijfjarige vriendenband tussen deze provincie en Fryslân.
In Noord-Nederland worden al veel initiatieven rondom Puur Plantaardige brandstoffen ontplooid. Gedeputeerde Mulder: "Ik ben er bijzonder trots op dat we daarmee voorop lopen. Samen met ondernemers, overheden en niet te vergeten Energy Valley, werken we de komende jaren samen om in Noord-Nederland duurzame brandstoffen te introduceren. Sander en Johan waren op 3 en 4 november jl. aanwezig bij het congres over biobrandstoffen in Leeuwarden en betoogden daar dat hun initiatief één van de middelen is om een omschakeling tot stand te brengen naar een schonere wereld."
Sichuan
Sander en Johan brengen als tegenprestatie voor de financiële steun een bezoek aan de Chinese provincie Sichuan. Het jaar 2006 is een lustrumjaar in de samenwerking met Fryslân. Op het gebied van sport en economie wordt vijf jaar gewerkt aan uitwisseling van kennis en producten. De jongens hebben zich bereid verklaard een brief namens provincie Fryslân mee te nemen voor de Chinese bestuurders.
bron:Provincie Friesland