Het bisdom Haarlem wil de overheid en instanties aansporen om zich meer in te spannen voor hulpbehoevende mensen. Het bisdom geeft zelf het goede voorbeeld en probeert Almeerse jongeren die dreigen te ontsporen weer op het rechte pad te krijgen. Dat zei een woordvoerder gisteren.

 

Groter project
Het bisdom waaronder Almere valt, financiert een vierjarig project, waarin jongeren worden geholpen bij het op eigen benen staan. Elke kerk zamelt geld in voor bijvoorbeeld missies, maar volgens de woordvoerder wilden de verschillende parochies samen een groter project financieren. "Men ziet in dat er voor bepaalde situaties onvoldoende aandacht is. De welvaart zorgt niet overal voor."

Schuldsanering
De diaconie van de kerken neemt steeds meer taken op zich die de maatschappij laat liggen. Zo zijn er gemeenschappen die voedselpakketten uitdelen of helpen bij schuldsanering. Het bisdom Haarlem wil niet alleen maar geld geven en ziet een project zoals in Almere als een leerschool.

Minsten der mijnen
"Elke parochie heeft de plicht om voor zijn medemens te zorgen en geeft om die reden een deel van zijn tijd en geld,'' zegt de woordvoerder. "Christus heeft ons de opdracht gegeven: 'Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.' En daar houden wij ons aan."

Eerdere projecten
Eerder zette het bisdom al dergelijke projecten op in Hoorn, Purmerend en Haarlem. "De ervaring leert dat die helaas altijd vol zitten."

bron:RKK