De Bisschop van Haarlem, tevens referent voor het justitiepastoraat, heeft met ontsteltenis kennis genomen van de ramp in het detentiecentrum op Schiphol. Hij betuigt zijn medeleven met de slachtoffers en hun familie en vrienden in de landen van herkomst. Ook het personeel van de instelling dat bij ramp gewond is geraakt heeft zijn grote sympathie.

De prefect van de Pauselijke Raad voor Migranten te Rome, kardinaal Stephen Fumio Hamao heeft aan de bisschop een zeer betrokken condoleance gestuurd. Over de wijze waarop de asielzoekers op internationale luchthavens worden vastgehouden, uit de kardinaal zijn diepe bezorgdheid.

Mgr. Punt heeft contact opgenomen met het Luchthavenpastoraat en met aalmoezeniers van  het Justitiepastoraat en het Militair Ordinariaat ter plaatse, om te overleggen op welke wijze vanuit de Kerk hulp geboden kan worden. Hij vraagt de parochies en gelovigen in het bisdom om ook in gebed de slachtoffers van de ramp, maar tevens allen die als vluchteling of migrant in vaak moeilijke omstandigheden verkeren, te gedenken.

bron:Bisdom Haarlem