In de Anglicaanse Kerk in Engeland kunnen vrouwen over enkele jaren ook bisschop worden. De synode besloot gisteravond in York om de "juridische obstakels" voor de bisschopswijding van vrouwen weg te nemen. Dat kan nog minstens vier jaar duren.

Vrouwelijke priester
De Anglicaanse Kerk besloot in 1992 tot verdriet van de behoudende vleugel om vrouwen tot het priesterambt toe te laten. Het besluit van gisteren zal onder conservatieve anglicanen opnieuw tot onvrede leiden.

Goede redenen
In veertien van de 38 anglicaanse kerken in de wereld kunnen vrouwen bisschop worden. "Ik geloof dat er goede kerkelijke en theologische redenen zijn waarom vrouwen nu tot bisschop gewijd moeten kunnen worden", zei bisschop Tom Butler van Southwark, de indiener van het voorstel.

Vrees voor kerkverlating
Van de bisschoppen in de vijfhonderd leden sterke synode stemden er 41 voor en zes tegen. Van de geestelijken steunden er 167 het voorstel en wezen 46 het af. Het conservatieve parlementslid Sir Patrick Cormack, lid van de synode, bleef weg bij de stemming. "Ik vind echt dat dit een stap is die voor verdeeldheid zorgt en ik vrees dat veel mensen hierdoor waarschijnlijk de kerk zullen verlaten."

Waarschuwing
Ook bisschop John Hind van Chichester, die tegenstemde, waarschuwde voor verdeeldheid. "Er blijft ernstige onenigheid in de Kerk van Engeland. Het besluit legt diepere meningsverschillen bloot over de vraag hoe we theologie bedrijven en besluiten nemen over de kerkleer."

Homoseksuele bisschop
De wereldwijde Anglicaanse Kerk staat al onder grote spanning door het besluit van de Episcopaalse (Anglicaanse) Kerk in de Verenigde Staten om een samenwonende homoseksueel tot bisschop te wijden.

bron:RKK